Co robimy

Fundacja Spinacz prowadzi zajęcia z zakresu terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej. Nasz zespół
liczy 5 osób. Wszystkie osoby pracujące mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. W trosce o wysoki standard prowadzonych terapii, a także z chęci poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych, bierzemy udział w warsztatach, konferencjach, kursach i szkoleniach. Nasza praca to nie tylko zawód to też nasza pasja, łączymy ją z pomaganiem ludziom. Pragniemy, aby życie naszych pacjentów stało się chociaż trochę łatwiejsze. Razem z nimi przeżywamy ich sukcesy i porażki. Są dla nas bardzo ważni,
a wykonywany zawód pozwala nam ich tak traktować.

Prowadzimy terapie :

– terapia logopedyczna;

– terapia neurologopedyczna;

– terapia pedagogiczna;

– terapia psychologiczna;

– Trening Umiejętności Społecznych;

– stymulację mózgu metodą EEG Biofeedback;

– trening oddechowy RSA Biofeedback;

masaż logopedyczny.

Dołącz do rozmowy

1013023 komentarze

  1. Absolutely fantastic, you’ve truly surpassed expectations this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this content. I just had to take a moment to express my gratitude for producing such amazing content with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the awesome work! 🌟👏👍

  2. Absolutely fantastic, you’ve done an outstanding job this time! Your effort and creativity are truly commendable of this piece. I just had to take a moment to express my gratitude for sharing such awesome work with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the awesome work! 🌟👏👍

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *