Nasz zespół

Agnieszka Kopera
Z wykształcenia jest pedagogiem, logopedą ze specjalnością neurologopeda, oligofrenopedagogiem . Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z rozmaitymi wadami i zaburzeniami mowy, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, oraz z dziećmi w normie intelektualnej. Pracujemy również z dorosłymi z zaburzeniami mowy i komunikacji powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, a także w przypadku mowy niepłynnej oraz z wadami wymowy i trudnościami komunikacyjnymi.


Renata Wojton
Z wykształcenia nauczyciel, magister filologii polskiej z logopedią, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogika. Ukończyła liczne kursy i szkolenia. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi zaburzeniami komunikacji w tym z Zespołem Aspergera, Autyzmem, zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy dysleksją i dziećmi zagrożonymi dysleksją. Z bardzo dobrymi efektami prowadzi w gabinecie terapię metodą EEG Biofeedback. Ciepło i spokój jakim emanuje sprawia, że dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.


Wioletta Wrzosek
Umysł ścisły w naszym gabinecie. Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. Po skończonych studiach znalazła swoje powołanie w pracy w szkole dlatego też skończyła kurs pedagogiczny i studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki i fizyki. A ponieważ na swojej drodze spotkała dzieci z niepełnosprawnością postanowiła skończyć studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). W gabinecie specjalizuje się w prowadzeniu terapii EEG Biofeedback i RSA Biofeedback. Ciepła i otwarta na potrzeby dzieci, praca jest jej pasją.


Edyta Kaźmierczyk
Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim Logopedia z emisją głosu, magisterskie resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz dydaktyka języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym. Realizuje się jako nauczyciel w przedszkolu, gdzie prowadzi również zajęcia logopedyczne. Angażuje się w pracę z dziećmi jest otwarta na ludzi łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi jak i rodzicami. Swoją wiedzę i praktykę nieustannie poszerza biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach skierowanych do logopedów.


Ewa Stańczyk
Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej podyplomowe z oligofrenopedagogiki i bibliotekoznawstwa. Ukończyła liczne kursy i szkolenia min. terapia m. Knilla, TUS, nauka czytania m.18 struktur wyrazowych, muzykoterapia, praca z dziećmi trudnymi. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi zaburzeniami komunikacji w tym z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją i dziećmi zagrożonymi dysleksją.


Joanna Duda
Z wykształcenia jest pedagogiem resocjalizacji z profilaktyką uzależnień, posiada również ukończony kurs z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Na co dzień swoją pracę związała z Fundacją „Dar dla Potrzebujących”, gdzie od 4 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu prowadząc dwie Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze Typu Rodzinnego, dwie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, Klub Seniora oraz Ośrodek Przedszkolny. Jest również od 3 lat Członkiem Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
W gabinecie prowadzi terapię metodą EEG Biofeedback i RSA Biofeedback.


Klaudia Piekarska
Z wykształcenia psycholog i oligofrenopedagog. Ukończyła również studia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii osób z autyzmem oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada liczne certyfikaty i uprawnienia. Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną oraz grupową.
Doświadczenie zawodowe z dziedziny psychologii zdobywała w wielu placówkach, prowadząc szkolenia dla rodziców, nauczycieli i dyrekcji, a także prowadząc zajęcia wspierające rozwój i terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. W pracy bazuję na empatii oraz na indywidualnym podejściu do dziecka z uwzględnieniem wszelkich problemów.