Terapie

Prowadzimy takie terapie jak :

– terapia logopedyczna;

– terapia neurologopedyczna;

– terapia pedagogiczna;

– terapia psychologiczna;

– Trening Umiejętności Społecznych;

– Stymulację mózgu m EEG Biofeedback;

– Trening oddechowy RSA Biofeedback;

– Masaż logopedyczny.